Ajudes per l’adquisició d’equips de mesura de nutrients i de dosificació de purins a Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar, el 23 de juny, la Resolució Pel que es convoquen les ajudes per la adquisició i instal·lació d'  equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació per cisternes d'aplicació de purí o per basses de purins..

Les ajudes tenen un import total de 150000 euros i el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 15 de setembre de 2021 fins al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos

Aquestes ajudes es destinen a millorar la gestió agrària i medi ambiental dels purins generats a les explotacions ramaderes de Catalunya mitjançant algunes de les següents actuacions

Els beneficiaris d'aquestes ajudes seràn les persones físiques o jurídiques, titulars d'explotacions ramaderes, les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d'explotacions ramaderes, les agrupacions de defensa sanitària ramadera, cooperatives i les seves agrupacions, societats agràries de transformació i comunitat de bens.

L'adquisició i instal·lació dels equips s'ha d'efectuar i pagar en el període entre el 16 d'octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021, i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

caCatalà